NIHAM
NIHAM
Centre of Excellence
NUCLEAR INTERACTIONS AND HADRONIC MATTER
Titlul proiectului: Fizica Hadronica 2
Acronim FH2
Numar / Data contract 42EU / 28.09.2009
Program CAPACITATI / Modul III
Director proiect Prof. Dr. Mihai Petrovici
Etapele proiectului I. Proiectarea si realizarea unui detector RPC pentru rate mari de numarare, cu structura diferentiala multistrip (00.00.2009)

  II. Testarea dependentei de rata de numarare a rezolutiei temporale si a eficacitatii detectorului RPC cu sticla Pestov folosind surse radioactive. (00.00.2010)

  III. a. Simulari Monte-Carlo privind  rezolutia in pozitie a detectorului de radiatie de tranzitie (TRD) cu electrod central cu paduri in geometrie  triunghiulara.
       b. Detectia kaonilor Óncarcati cu fotomultiplicatori din siliciu (SiPM)  Ón cadrul experimentului AMADEUS de la INFN-LNF.