NIHAM
NIHAM
Centre of Excellence
NUCLEAR INTERACTIONS AND HADRONIC MATTER
Titlul proiectului: Centru de cercetare de excelenta pentru metodica, calcul distribuit, fizica si participare in mari colaborari internationale
Acronim CEXMECDIF
Numar / Data contract  
Program IMPACT
Director proiect Prof. Dr. Mihai Petrovici
Etapele proiectului   • Constructie cladire noua
 
Instalatii si montaje
 
Dotari (echipamente pentru tehnologii avansate)
Obiective urmarite Realizarea unei infrastructuri la standarde internationale pentru:
 
Cresterea pe termen lung a capacitatii de a participa vizibil si competitiv la marile colaborari interne si internationale: ALICE, CBM, LHeC.
 
Participare la constructia subdetectorilor TRD si RPC pentru aranjmentele experimentale ALICE si CBM.
 
Realizarea si testatea electronicii front-end necesara prelucrarii semnalelor livrate de detectorii dezvoltati si construiti in cadrul grupului de Fizica Hadronica.
 
Dezvoltarea sistemului de calcul distribuit in vederea analizei si procesarii datelor simulate si obtinute de la experimentele reale din cadrul colaborarilorinternationale mentionate.
Directiile de cercetare abordate   - Cresterea competitivitatii economice prin Cercetare-Dezvoltare-Inovare
 
- Rezolvarea problemelor de cercetare-Dezvoltare din domeniul fundamental pentru gasirea de solutii din domeniul aplicativ sau tehnologic, cu grad mare de noutate.
 
- Implicarea grupului de Fizica Hadronica in colaborarile internationale (ALICE-LHC, CBM-FAIR, LHeC-CERN) si nationale cu rezultate performante. Se creaza conditii pentru spin-off a rezultatelor obtinute spre alte domenii de activitate: mediu, medicina, siguranta-securitate, protejarea (protectia) populatiei, alimentatie.
 
- Implicarea in colaborari internationale de anvergura: LHC-CERN, FAIR-Darmstadt, LHeC-CERN.
Principalii beneficiari Cercetarile desfasurate in cadrul proiectului vor constitui modele de lucru, scheme de calcul, proceduri de lucru, de testare, de certificare pentru aplicatii in domenii din economie:
            
aeronautica, spatiu, biotehnologii, electronica / semiconductori, mediu, masurari / teste, educatie, sanatate, nanotehnologii.
Impact stiintific si economic pe plan national si international   Realizarea infrastructurii pentru crearea de conditii optime desfasurarii de activitati CD de frontiera.
 
Echiparea spatiilor dedicate realizarii de detectori, certificarea acestora si experimentelor lor.
 
Marirea performantelor echipamentului de calcul, stocare, retea globala si implicarea acestuia in retele de GRID internationale.
 
Realizarea de laboratoare si spatii pentru experimente in cadrul proiectelor internationale mentionate.