NIHAM
NIHAM
Centre of Excellence
NUCLEAR INTERACTIONS AND HADRONIC MATTER
Titlul proiectului: Fizica starilor extreme ale materiei a proprietatilor si dinamicii acestora
Acronim NIFIN3
Numar / Data contract PN 09 37 01 03 / 27.02.2009
Program  
Director proiect Prof. Dr. Mihai Petrovici
Etapele proiectului 2009


2010

2011

2012


2013
2014


2015
Etapa nr. 1
Structura analogilor A=82 si efecte de rupere a simetriei de isospin asupra dezintegrarii beta Fermi superpermisa (Partea I). 
Etapa nr. 2
Proiectarea si realizarea unui prototip de detector de timp de zbor cu electrozi rezistivi, de inalta rezolutie temporala, pentru rate mari de numarare.

Etapa nr. 3
Activitatea de calibrare a datelor experimentale obtinute cu configuratia completa 4p a detectorului CHIMERA: experimentul ISOSPIN (partea I).
Etapa nr. 4
Pachet de programe de analiza si interpretare a datelor de la experimentul ALICE.

Etapa nr. 1
Testarea cu generator de impulsuri si in conditii reale de lucru folosind surse radioactive si fascicul a noului CHIP TRD proiectat in cadrul grupului pentru viitorul aranjament experimental CBM.

(Partea I)
Etapa nr.  2
Testarea cu generator de impulsuri si in conditii reale de lucru folosind surse radioactive si fascicul a noului CHIP TRD proiectat in cadrul grupului pentru viitorul aranjament experimental CBM de la FAIR.

(Partea II)
Etapa nr.  3
Ecuatia de stare a materiei nucleare asimetrica in izospin.

Etapa nr.  4

A.  Dezvoltarea sistemului de monitorizare si control al Centrului de date al grupului NIHAM.
B. Aspecte experimentale cu privire la ecuatia de stare a materiei nucleare populate in interactia ionilor grei la energii intermediare.

Etapa nr. 1 (15.03.2012)
A.
Proiectarea zonei internea primei statii a subtedectorului TRD pentru experimentul CBM de la FAIR; simulari CADENCE ale CHIP-ului FASP folosind distributii de sarcini simulate prin GARFIELD.

B. Studii si cercetari pentru identificarea de noi metode/tehnologii de realizare a straturilor subtiri multiple cu proprietati complementare-cumulative pentru aplicatii industriale.

Etapa nr. 2 (30.05.2012)
Studiul
rezolutiei in pozitie a prototipului de detector de timp de zbor cu electrozi rezistivi din sticla de inalta rezistivitate (RPC) si electrozi de citire a semnalelor de inalta granularitate.
Proiectarea si realizarea unui prototip de detector RPC cu arhitectura optima din punct de vedere performanta / cost pentru aranjamentul experimental CBM de la FAIR.

Etapa nr. 3 (15.09.2012)
Studiul si proiectarea acoperirii optime din punct de vedere performanta/cost cu module compuse din detectori MGMSRPC, respectiv HCRTRD a zonei unghiurilor polare mici (50 mrad - 200 mrad) a subsistemelor CBM-TOF si respectiv CBM-TRD.
Partea I: zona unghiurilor polare mici a subsistemului CBM-TOF pentru experimentele ce se vor desfasura in SIS-100.

Etapa nr. 4 (15.12.2012)
Ecuatia de stare a materiei nucleare asimetrica in izospin.

Etapa nr. 1 (15.03.2013)
Studiul experimental si teoretic al interactiilor la energii relativiste.
Partea I: Corectii de “feed-down” ale spectrelor de particule incarcate folosind modele teoretice.

Etapa nr. 2 (31.05.2013)
Experimentari tehnologice cu instalatia multifunctionala pentru depuneri de straturi subtiri in vid, din dotarea DFH, pentru determinarea parametrilor tehnologici in vederea realizarii straturilor subtiri multiple lubrifiante cu grosime: "superllatice (g=1-10nm), nanometrica (10-100nm) si micrometrica (g>100nm), prevazute in cererile de brevet IFIN-HH cu numerele de inregistrare la OSIM:A/00621; A/00622; A/00623 si A/00729

Etapa nr. 3 (15.06.2013)
Studiul si proiectarea acoperirii optime din punct de vedere performanta/cost cu module compuse din detectori MGMSRPC, respectiv HCRTRD a zonei unghiurilor polare mici (50 mrad-200mrad) a subsistemelor CBM-TOF si respectiv CBM-TRD.
Partea II: Zona unghiurilor polare mici a subsistemului  CBM-TRD pentru experimentele ce se vor desfasura la SIS-100.

Etapa nr. 4 (15.07.2013)
Proiectarea, realizarea si testarea in fascicul de electroni si pioni a unui prototip de detector TRD tip camera multifilara cuplata cu o zona de drift cu electrod de citire a semnalelor cu granularitatea ceruta de zona interna a primei statii a subdetectorului CBM-TRD. Simulari CADENCE pentru optimizarea parametrilor chip-ului ASIC FASP in scopul imbunatatirii procesarii semnalului furnizat de prototipul de detector TRD.

Etapa nr. 5 (31.07.2013)
Structura si reactii nucleare la nuclee exotice (NuPNET-SARFEN):
Corelatii de doi nucleoni relevante pentru nuclee de masa medie bogate in protoni

Etapa nr. 6 (15.09.2013)
Amenajarea Laboratorului de testare a detectorilor TRD pentru masuratori cu surse radioactive si raze cosmice. Testarea detaliata a prototipului de detector TRD de dimensiune corespunzatoare zonei interne a sub-detectorului TRD al aranjamentului experimental CBM de la FAIR

Etapa nr. 7 (15.11.2013)
Proiectarea, constructia si testarea preliminara folosind surse radioactive si raze cosmice a structurii de baza pentru zona interna a CBM_TOF bazat pe celule RPC

Etapa nr. 8 (09.12.2013)
Experimentari tehnologice de realizare si caracterizare a straturilor subtiri tribologice de tip multistrat, depuse in vid prin pulverizare magnetron.

Etapa nr. 9 (09.12.2013)
Structura si reactii nucleare la nuclee exotice (NuPNET-SARFEN) : Corelatiile de imperechere sunt investigate prin studiul largimii de dezintegrare in procesul de emisie bi-protonica.


Etapa nr. 1 (15.04.2014)

Straturi subtiri tribologice nanostructurate.

Etapa nr. 2 (15.06.2014)
Structura si reactii nucleare la nuclee exotice (NuPNET-SARFEN): Efecte ale violarii simetriei de izospin si ale coexistentei de forma la nuclee de masa medie.

Etapa nr. 3 (15.09.2014)
Simulari de impedante de linii de transmisie RPC. Proiectare si realizare RPC in arhitectura de stripuri cu 100 Ohm impedanta.

Etapa nr. 4 (15.09.2014)
Teste de laborator folosind surse radioactive si raze cosmice a prototipurilor de detectori de radiatie de tranzitie (TRD) pentru rate mari de numarare dezvoltate pentru experimentul CBM de la FAIR..

Etapa nr. 5 (15.11.2014)
Optimizarea arhitecturii modulelor din zona interna a subdetectorului de timp de zbor (ToF) pentru CBM; proiectarea structurii mecanice si a conexiunilor electronice de transport a semnalelor.

Etapa nr. 6 (09.12.2014)
Studiul sistematic al lungimii de coerenta in sisteme nucleare.

Etapa nr.  7 (10.12.2014)
Studiul dependentei parametrilor functionali ai detectorilor RPC si TRD pentru CBM functie de fluxul de particule incidente


Faza nr. 1 (15.03.2015)
Proiectarea modulului M2 pentru zona interna a subdetectorului TOF al CBM in vederea executiei.

Faza nr. 2 (15.06.2015)
Testarea in fascicul a detectorului RPC de dimensiuni reale pentru zona interna a subdetectorului CBM-TOF folosind amplificatori /discriminatori PADI si convertori TRB bazati pe FPGA.

Faza nr. 3 (15.09.2015)
Masuratori de laborator pentru determinarea rezolutiei de pozitie a detectorului TRD dezvoltat pentru experimentul CBM de la FAIR folosind dispozitivulde scanare automata din dotarea DFH

Faza nr. 4 (10.12.2015)
Proiectarea si testarea sistemului de distributie de gaze pentru operarea prototipurilor de detectori realizati in DFH pentru mari colaborari internationale la care DFH este partener. Realizarea de configuratii experimentale pentru teste in fascicul.