NIHAM
NIHAM
Centre of Excellence
NUCLEAR INTERACTIONS AND HADRONIC MATTER
Titlul proiectului: Contributia IFIN-HH la Experimentul ALICE de la LHC
Acronim RO-CERN / ALICE
Numar / Data contract Contract nr. 2 / 03.01.2012
Program CAPACITATI / Modul III
Director proiect Prof. Dr. Mihai Petrovici
Etapele proiectului 2012
Etapa nr. 1 (10.12.2012)
Experimente cu ciocniri p+p, A+A, p+A.
Algoritmi de "tracking"de mare eficacitate pentru TRD.
Studiul performantei de selectie a variabilelor de forma a evenimentului pentru evenimentele de interes, analiza datelor Monte Carlo si experimentale.
  2013 Prezentare la ALICE-TPC Upgrade Meeting, 10 - 12 June 2013, Muenchen, Germany

Etapa nr. 2 (10.12.2013)
Dezvoltarea Centrului de date NIHAM.
Asamblare, instalare si teste ale SM-TRD.
Studii de corectie de eficacitate, analiza datelor Monte Carlo si experimentale.
  2014 Prezentare la ISAB

Etapa nr. 3 (10.12.2014)
Experimente cu ciocniri p+p, A+A, p+A.
Dezvoltarea facilitatii de analiza NIHAM.
Teste pentru configuratia completa a ALICE-TRD.
Analiza datelor experimentale pentru ciocniri Pb+Pb la 2.76 TeV
  2015 Prezentare la ISAB

Etapa nr. 4: (10.12.2015)

Analiza comparativa a datelor experimentalesi simulate privind fenomenele de tip colectiv, pentru sistemele masurate in experimentul ALICE (pp la 7TeV, Pb-Pb la 2.76 TeV si p-Pb la 5.02TeV).
Masuratori in fascicul pp folosind detectorul ALICE:instruire pentru ture in fascicul la sistemele de control si achizitie ale experimentului ALICE.
Pregatirea infrastructurii, a echipamentelor aferente pentru realizarea de camere OROC in tehnologia GEM pentru ALICE-TPC /  upgrade
Analiza datelor MC si experimentale.
Masuratori in fascicul folosind detectorul ALICE.
Realizarea primei camere OROC pentru TPC in tehnologie GEM.

  2016 Prezentare la ISAB

Etapa nr. 1: (30.12.2016)
Analiza datelor experimentale. Contributia la operarea detectorului ALICE si achizitia de date in Run2. Monitorarea offline a performantei subdetectorului ALICE-TRD. Eforturi de a mentine cel putin pozitia prezenta a Centrului de date NIHAM in GRID-ul ALICE. Asamblare si teste ale OROC pe baza tehnologiei GEM folosind infrastructura, expertiza si manopera din Departamentul de Fizica Hadronica.  Teste in fascicul ale OROC la CERN.